Mikroekonomia

Mikroekonomia to jeden z dwóch działów na jakie dzieli się ekonomia. Jej celem jest zajmowanie się sposobem podejmowania różnych decyzji na gospodarstwach domowych czy przedsiębiorstwach a także ich działanie na rynkach. Mikroekonomia jest nauką, która zajmuje się bardzo szczegółowym analizowaniem decyzji jakie podejmują dane jednostki związane z produkcją oraz wymianą dóbr. W tych badaniach jeśli […]

read comments
ads