Makroekonomia

Makroekonomia to działalność ekonomiczna która swoją uwagę skupia na całości gospodarczej a nie jej obszarach. Makroekonomia bada gospodarkę w naszym narodzie a nawet gospodarkę na świecie więc trzeba przyznać ze ogół jej działania jest naprawdę szeroki. Badanie to ma wyznaczyć zależności które występują pomiędzy tak zwanymi agregatami gospodarczymi czyli popyt, podaż, średnia cen, zatrudnienie, konsumpcja […]

read comments
ads