Funkcje makroekonomiczne

Makroekonomia jest dziedziną ekonomiczną, która posługuję się wielkościami agregatowymi czyli dotyczące gospodarki a mianowicie, popyt, podaż, ceny do prawidłowych badań jakie właśnie w tej gospodarce występują łącząc je w jedną całość. Wielu z nas zna to pojęcie, lecz na tym ich wiedza się kończy. Można się zastanawiać jakie funkcje posiada ta nauka, ponieważ są one […]

read comments
ads

Makroekonomia

Makroekonomia to działalność ekonomiczna która swoją uwagę skupia na całości gospodarczej a nie jej obszarach. Makroekonomia bada gospodarkę w naszym narodzie a nawet gospodarkę na świecie więc trzeba przyznać ze ogół jej działania jest naprawdę szeroki. Badanie to ma wyznaczyć zależności które występują pomiędzy tak zwanymi agregatami gospodarczymi czyli popyt, podaż, średnia cen, zatrudnienie, konsumpcja […]

read comments

Mikroekonomia

Mikroekonomia to jeden z dwóch działów na jakie dzieli się ekonomia. Jej celem jest zajmowanie się sposobem podejmowania różnych decyzji na gospodarstwach domowych czy przedsiębiorstwach a także ich działanie na rynkach. Mikroekonomia jest nauką, która zajmuje się bardzo szczegółowym analizowaniem decyzji jakie podejmują dane jednostki związane z produkcją oraz wymianą dóbr. W tych badaniach jeśli […]

read comments

Nowoczesne kształtowanie się rynków

Nowoczesny świat zmienia się pod wieloma względami, wielkie możliwości jakie zostają nam dane pokazują nam pewne zależności z jakimi jesteśmy w stanie się spotykając lub też nie. Oczywiście dla wielu z nas jakość staje się elementem najważniejszym. Ale czy aby każde działania są w stanie dostosować nasz świat? Jakość staje się elementem najważniejszym, każdy czynnik […]

read comments

Ekonomia finansowa

Jedną z nauk, jakie to we współczesnym świecie mają naprawdę wielkie znaczenie jest ekonomia finansowa. Dzieje się tak, dlatego, że pełni ona bardzo ważną rolę w świecie gospodarczym oraz ekonomicznym. Bez ekonomii finansowej przedsiębiorstwa nie mogłyby właściwie prosperować. Oczywiście ekonomia finansowa jest to bardzo ważna nauka, która dotyczy wielu różnorodnych pojęć. Przede wszystkim pod uwagę […]

read comments
 Page 2 of 3 « 1  2  3 »