Jak wybrać OFE?

Mimo że OFE ma ostatnio niezbyt dobre notowania i zasadniczo zanosi się na to, że przestanie istnieć, to jednak należy również dodać, że wciąż ci, którzy jeszcze nie wybrali dla siebie odpowiedniego funduszu emerytalnego, mają obowiązek podpisać stosowną umowę. W przeciwnym przypadku, podobnie jak i w latach ubiegłych, zostaną oni dolosowani do jednego z funduszy i to bynajmniej nie będzie żaden z pięciu czołowych. Zasadniczo więc jeśli mamy taki obowiązek, to lepiej jest decydować o swoim losie samemu, a nie pozostawiać tego szczęściu. Jak zatem należy wybrać otwarty fundusz emerytalny, aby być z tego wyboru zadowolonym? Na pewno należy przyjrzeć się bliżej rankingom i to najlepiej nie tylko tym najbardziej aktualnym, ale również warto jest prześledzić nieco ich historię. Wszakże może okazać się, że dany fundusz znajduje się w czołówce rankingów jedynie przez chwilę, a potem znowu będzie gdzieś w środku stawki lub też na jej końcu. Zatem należy wybrać ten czołowy, który pozwoli zebrać jak największą liczbę jednostek uczestnictwa. Wprawdzie będzie to niewiele, ale zawsze będzie.

Tags: , ,

Comments are closed.

ads